MOB-versie | Naar grote versie


tegenwoordige tijd

In de tegenwoordige tijd zijn de slotletters van een werkwoord afhankelijk van de hoofdpersoon. Er zijn drie vormen mogelijk: de ik-vorm, de ik-vorm + t, het hele werkwoord.

 

1) De ik-vorm

Je maakt de ik-vorm meestal door 'en' aan het eind van het werkwoord weg te laten:

 • denken - ik denk
 • gieten - ik giet

Soms staat vóór 'en' een korte klinker + twee gelijke medeklinkers. In dat geval haal je ook een van die medeklinkers weg:

 • tillen - ik til
 • pakken - ik pak
 • zetten - ik zet

Soms staat vóór 'en' een lange klinker + een medeklinker. In dat geval komt er een klinker bij, zodat de klank ervan lang blijft:

 • maken - ik maak
 • heten - ik heet
 • hopen - ik hoop
 • huren - ik huur
 • kopiëren - ik kopieer

Als het werkwoord eindigt op 'zen' of 'ven', verandert de z in een s en de v in een f:

 • razen - ik raas
 • soezen - ik soes
 • bonzen - ik bons
   
 • draven - ik draaf
 • schroeven - ik schroef
 • durven - ik durf

En soms haal je alleen de n weg:

 • doen - ik doe
 • staan - ik sta (één a aan het eind klinkt al lang) 

 

De ik-vorm komt voor bij:

 • hoofdpersoon 'ik'
  ik pak, ik til, ik loop, ik vind
   
 • hoofdpersoon 'jij' achter het werkwoord:
  pak jij, til jij, loop jij, vind jij
   
  Dit geldt ook voor 'je' als je dit kunt vervangen door 'jij':
  - Pak je een koekje? (je = jij)
  - Zo til je geen zware doos op. (je = jij)
  - Waarom loop je zo hard? (je = jij)
  - Wat vind je van deze kleur? (je = jij)
   
  maar het geldt niet als 'je' kan worden vervangen door 'jou' of 'jouw', want in die gevallen is 'je' niet de hoofdpersoon van de zin:
  - Pakt je broer een koekje? (je = jouw, je broer = hoofdpersoon)
  - Hij tilt je op. (je = jou, hij = hoofdpersoon)
  - Ze loopt je ondersteboven. (je = jou, ze = hoofdpersoon)
  Vindt je moeder dat wel goed? (je = jouw, je moeder = hoofdpersoon)
   

2) De ik-vorm + t

Deze vorm komt voor bij:

 • hoofdpersoon 'jij' voor het werkwoord:
  jij pakt, jij tilt, jij loopt, jij vindt
   
 • hoofdpersoon 'u', 'hij', 'zij', 'het'
  u pakt, u tilt, u loopt, u vindt
  hij pakt, hij tilt, hij loopt, hij vindt 
   
  In het voorbeeld zie je dat de ik-vorm + t  ook geldt als de ik-vorm op een d eindigt.
  Je krijgt dan de lettercombinatie dt. Er is een aparte pagina over d of dt.
   
  Uitzondering
  Als de ik-vorm op een t eindigt, komt er geen extra t achter. (ik zit - hij zit)
  De lettercombinatie 'tt' komt niet voor aan het eind van een werkwoordsvorm.

 

3) Het hele werkwoord

Deze vorm komt voor bij:

 • alle meervouden, dus 'wij', 'jullie', 'zij':
  wij pakken, jullie tillen, zij lopen, zij vinden
   

Onregelmatige werkwoorden

Er zijn enkele werkwoorden die niet aan bovenstaande regels voldoen, zoals:

 

 


 

Vaktermen

Hoewel deze website alles graag uitlegt met zo weinig mogelijk vaktermen, noemen we voor de fijnproevers soms even een begrip van de schoolmethode.

 

STAM

De ik-vorm van een werkwoord. Met ik-vorm wordt altijd bedoeld: de ik-vorm van de tegenwoordige tijd.

Bijvoorbeeld: pak (de ik-vorm van 'pakken').

Veel taalmethodes zeggen dat de stam het werkwoord min 'en' is. Dat is niet altijd hetzelfde als de ik-vorm (hoeven: stam = hoev, ik-vorm = hoef; grazen: stam = graz, ik-vorm = graas). Andere bronnen beweren dat stam en ik-vorm hetzelfde zijn.

Bovenstaand meningsverschil is extra reden om de term ik-vorm te gebruiken bij Beter Spellen.

 

ONVOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD (o.t.t.)

Tegenwoordige tijd zonder voltooid deelwoord.

Bijvoorbeeld: ik pak.

 

VOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD (v.t.t.)

Tegenwoordige tijd met een voltooid deelwoord.

Bijvoorbeeld: ik heb gepakt.

 


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers