MOB-versie | Naar grote versie

gefaxt, gepland

Onderaan deze pagina staat een alfabetisch overzicht van vernederlandste werkwoorden, meestal afkomstig uit het Engels.

 

Uit andere talen, 't kofschip zegt t

Op de pagina over 't kofschip vertellen we al dat veel werkwoorden die van het Engels (of Frans) afstammen, in het Nederlands gewoon meedoen met de kofschipregel:

 • rippen (hij ript) - ripte - geript
 • checken (hij checkt) - checkte - gecheckt
 • playbacken (hij playbackt) - playbackte - geplaybackt
 • rebooten (hij reboot) - rebootte - gereboot
 • tanken (hij tankt) - tankte - getankt
 • zippen (hij zipt) - zipte - gezipt

Bij sj- tsj- en x-klanken krijgen de verleden tijd en het voltooid deelwoord een t:

 • brunchen (hij bruncht) - brunchte - gebruncht
 • coachen (hij coacht) - coachte - gecoacht
 • crashen (hij crasht) - crashte - gecrasht
 • douchen (hij doucht) - douchte - gedoucht
 • faxen (hij faxt) - faxte - gefaxt
 • finishen (hij finisht) - finishte - gefinisht
 • matchen (hij matcht) - matchte - gematcht
 • mixen (hij mixt) - mixte - gemixt
 • pushen (hij pusht) - pushte - gepusht
 • speechen (hij speecht) - speechte - gespeecht

Uit het Engels, 't kofschip zegt d

Werkwoorden die niet voldoen aan bovenstaande kofschipvoorwaarde, krijgen een d:

 • barbecueën (hij barbecuet) - barbecuede - gebarbecued
 • debuggen (hij debugt) - debugde - gedebugd
 • downloaden (hij downloadt) - downloadde - gedownload
 • grillen (hij grilt) - grilde - gegrild
 • hobbyen (hij hobbyt) - hobbyde - gehobbyd
 • hockeyen (hij hockeyt) - hockeyde - gehockeyd
 • inzoomen (hij zoomt in) - inzoomde - ingezoomd
 • mailen (hij mailt) - mailde - gemaild
 • plannen (hij plant) - plande - gepland
 • rugbyen (hij rugbyt) - rugbyde - gerugbyd
 • rummyen (hij rummyt) - rummyde - gerummyd
 • scannen (hij scant) - scande - gescand
 • screenen (hij screent) - screende - gescreend
 • showen (hij showt) - showde - geshowd
 • sprayen (hij sprayt) - sprayde - gesprayd
 • taxiën (hij taxiet) - taxiede - getaxied
 • uploaden (hij uploadt) - uploadde - geüpload
 • volleyballen (hij volleybalt) - volleybalde - gevolleybald
 • zoomen (hij zoomt) - zoomde - gezoomd

 

Soms zijn d en t allebei mogelijk:

Sommige vernederlandste werkwoorden kun je op verschillende manieren uitspreken, bijvoorbeeld:

 • leasen (liesen) - leasete - geleaset
  leasen (liezen) - leasede - geleased
 • browsen (brousen) - browsete - gebrowset
  browsen (brouzen) - browsede - gebrowsed
 • bridgen (bridsjen) - bridgete - gebridget
  bridgen (bridzjen) - bridgede - gebridged

Uit het Engels, dubbele medeklinker wordt enkele

Werkwoorden die in het Engels op twee gelijke medeklinkers eindigen, hebben in het Nederlands bijna altijd een ik-vorm met één eindmedeklinker en dat blijft dan zo in de verleden tijd en bij het voltooid deelwoord:

 • scrollen (Engels: to scroll) - ik scrol - scrolde - heb gescrold
 • grillen (Engels: to grill) - ik gril - grilde - heb gegrild
 • stressen (Engels: to stress) - ik stres - streste - heb gestrest
 • yellen (Engels: to yell) - ik yel - yelde - heb geyeld

Als een zelfstandig naamwoord met twee gelijke eindmedeklinkers is overgenomen uit het Engels, blijft die dubbele medeklinker wel behouden: de grill, de stress, de yell.

 

 

Uit het Engels, ik-vorm (tegenwoordige tijd) eindigt op e, 't kofschip kijkt naar vorige letter

De Engelse uitgang 'ed' verdwijnt in het Nederlands zo vaak mogelijk. Je schrijft 'gematcht' (niet: gematched) en 'gemaild' (niet: gemailed).

Soms is voor de uitspraak een e in het woord onmisbaar. De kofschipregel kijkt dan naar de letter die vóór die e staat, omdat de keuze tussen 'de' en 'te' samenhangt met de voorafgaande medeklinker in de uitspraak. Bij stemloze medeklinkers (t, k, f, s, ch, p en allerlei sisklanken) krijgt de verleden tijd 'te', bij de andere medeklinkers is het 'de':

 • deleten (hij deletet) - deletete - gedeletet
 • faken (hij faket) - fakete - gefaket
 • freelancen (hij freelancet) - freelancete - gefreelancet
 • linedancen (hij linedancet) - linedancete - gelinedancet
 • mountainbiken (hij mountainbiket) - mountainbikete - gemountainbiket
 • racen (hij racet) - racete - geracet
 • tapen (hij tapet) - tapete - getapet
 • updaten (hij updatet) - updatete - geüpdatet
 • managen (hij managet) - managede - gemanaged
 • restylen (hij restylet) - restylede - gerestyled
 • saven (hij savet) - savede - gesaved
 • timen (hij timet) - timede - getimed
 • uitfaden (hij fadet uit) - uitfadede - uitgefaded
 • upgraden (hij upgradet) - upgradede - geüpgraded

Uit het Engels, niet vernederlandst: geen kofschip

Als het woord helemaal Engels gebleven is, blijft ook de uitgang 'ed'. Bijvoorbeeld:

 • Hij praat heel relaxed.
 • Deze applicatie is webbased.
 • De hotelkamer is airconditioned.

Maar zodra je het woord vernederlandst, verdwijnt de uitgang 'ed':

 • Ik heb heerlijk gerelaxt.
 • Hij is een heel relaxte leraar.
  (hier gedraagt 'relaxed' zich als 'fijn - fijne' en 'bijdehand - bijdehante')

Meer over deze kwestie op de website van Onze Taal.

 


 

Alfabetisch overzicht

Op verzoek volgt hier een groot aantal vernederlandste werkwoorden in alfabetische volgorde:

 • airbrushen (hij airbrusht) - airbrushte - geairbrusht
 • appen (hij appt) - appte - geappt
  De dubbele p blijft, zodat duidelijk is dat je niet 'ik ap', maar 'ik ep' uitspreekt.
 • back-uppen (hij back-upt) - back-upte - geback-upt
 • barbecueën (hij barbecuet) - barbecuede - gebarbecued
 • blowen (hij blowt) - blowde - geblowd
 • bowlen (hij bowlt) - bowlde - gebowld
 • brunchen (hij bruncht) - brunchte - gebruncht
 • cancelen (hij cancelt) - cancelde - gecanceld
 • carpoolen (hij carpoolt) - carpoolde - gecarpoold
 • chatten (hij chat) - chatte - gechat
 • checken (hij checkt) - checkte - gecheckt
 • claimen (hij claimt) - claimde - geclaimd
 • coachen (hij coacht) - coachte - gecoacht
 • crashen (hij crasht) - crashte - gecrasht
 • daten (hij datet) - datete - gedatet
 • debuggen (hij debugt) - debugde - gedebugd
 • deleten (hij deletet) - deletete - gedeletet
 • douchen (hij doucht) - douchte - gedoucht
 • downloaden (hij downloadt) - downloadde - gedownload
 • droppen (hij dropt) - dropte - gedropt
 • drummen (hij drumt) - drumde - gedrumd
 • dumpen (hij dumpt) - dumpte - gedumpt
 • e-mailen (hij e-mailt) - e-mailde - ge-e-maild
 • faken (hij faket) - fakete - gefaket
 • faxen (hij faxt) - faxte - gefaxt
 • finishen (hij finisht) - finishte - gefinisht
 • fonduen (hij fonduut) - fondude - gefonduud (uit het Frans)
 • freelancen (hij freelancet) - freelancete - gefreelancet
 • grillen (hij grilt) - grilde - gegrild
 • googelen (hij googelt) - googelde - gegoogeld (op internet opzoeken)
 • grillen (hij grilt) - grilde - gegrild
 • hacken (hij hackt) - hackte - gehackt
 • impeachen (hij impeacht) - impeachte - geïmpeacht (afzetten met impeachmentprocedure)
 • inchecken (hij checkt in) - incheckte / checkte in - ingecheckt
 • inloggen (hij logt in) - inlogde / logde in - ingelogd
 • inzoomen (hij zoomt in) - inzoomde / zoomde in - ingezoomd
 • liken (hij liket) - likete - geliket
 • linedancen (hij linedancet) - linedancete - gelinedancet
 • lunchen (hij luncht) - lunchte - geluncht
 • lynchen (hij lyncht) - lynchte - gelyncht
 • mailen (hij mailt) - mailde - gemaild
 • managen (hij managet) - managede - gemanaged
 • matchen (hij matcht) - matchte - gematcht
 • mixen (hij mixt) - mixte - gemixt
 • monitoren (hij monitort) - monitorde - gemonitord
 • muten (hij mutet) - mutete - gemutet
 • patchen (hij patcht) - patchte - gepatcht
 • picknicken (hij picknickt) - picknickte - gepicknickt
 • pingen (hij pingt) - pingde - gepingd
 • plannen (hij plant) - plande - gepland
 • playbacken (hij playbackt) - playbackte - geplaybackt
 • printen - printte - geprint
  3d-printen - 3d-printte - ge-3d-print
 • pushen (hij pusht) - pushte - gepusht
 • racen (hij racet) - racete - geracet
 • rebooten (hij reboot) - rebootte - gereboot
 • relaxen (hij relaxt) - relaxte - gerelaxt
 • restylen (hij restylet) - restylede - gerestyled
 • rippen (hij ript) - ripte - geript
 • saven (hij savet) - savede - gesaved
 • scannen (hij scant) - scande - gescand
 • scrabbelen (hij scrabbelt) - scrabbelde - gescrabbeld
 • screenen (hij screent) - screende - gescreend
 • scrollen (hij scrolt) - scrolde - gescrold
 • showen (hij showt) - showde - geshowd
 • skaten (hij skatet) - skatete - geskatet
 • skimmen (hij skimt) - skimde - geskimd
 • skypen (hij skypet) - skypete - geskypet
 • snacken (hij snackt) - snackte - gesnackt
 • speechen (hij speecht) - speechte - gespeecht
 • stressen (hij strest) - streste - gestrest
 • surfen (hij surft) - surfte - gesurft
 • tanken (hij tankt) - tankte - getankt
 • tapen (hij tapet) - tapete - getapet
 • taxiën (hij taxiet) - taxiede - getaxied
 • timen (hij timet) - timede - getimed
 • tipp-exen (hij tipp-ext) - tipp-exte - getipp-ext
 • typen (hij typt) - typte - getypt
 • uitchecken (hij checkt uit) - uitcheckte / checkte uit - uitgecheckt
 • uitfaden (hij fadet uit) - uitfadede / fadede uit - uitgefaded
 • updaten (hij updatet) - updatete - geüpdatet
 • upgraden (hij upgradet) - upgradede - geüpgraded
 • uploaden (hij uploadt) - uploadde - geüpload
 • volleyballen (hij volleybalt) - volleybalde - gevolleybald
 • wordfeuden (hij wordfeudt) - wordfeudde - gewordfeud
 • whatsappen (hij whatsappt) - whatsappte - gewhatsappt
  De dubbele p blijft, zodat duidelijk is dat je niet 'ap', maar 'ep' uitspreekt.
 • yellen (hij yelt) - yelde - geyeld
 • zippen (hij zipt) - zipte - gezipt
 • zoomen (hij zoomt) - zoomde - gezoomd

Voor nog meer voorbeelden: zie http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/engelse-werkwoorden

Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

Gebruik het hele voltooid deelwoord en plak daar een e achter als dat voor de verbuiging nodig is:

 • een gefaxt document - het gefaxte document
 • een ge-e-maild bericht - het ge-e-mailde bericht
 • een geüpdatet programma - het geüpdatete programma
 • een geüpgraded systeem - het geüpgradede systeem
 •  

   

   

  Beter Spellen heeft muismatten met het thema vernederlandste werkwoorden:


  Design model met computerwoorden (meer info? klik hier) Tabel met vernederlandste werkwoorden (meer info? klik hier)

  Leg je spiekbrief onder je muis.

  Of geef er een cadeau aan iemand die een spellinghulp kan gebruiken.
  Meer informatie en bestelformulier.

   

 Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers