MOB-versie | Naar grote versie

Spaties en streepjes

Dit deel van de website besteedt aandacht aan spatiegebruik. Wanneer schrijf je woorden los en wanneer aan elkaar vast?

 

Rodewijnglazen

In het Nederlands worden samengestelde woorden aaneengeschreven. Geen spaties dus in 'rodewijnglazen' en 'publicrelationsafdeling', hoewel je in sommige gevallen wel een koppelteken mag gebruiken als dat de leesbaarheid bevordert.

 

Tv-zender, tbs'er

Samenstellingen met afkortingen en van afkortingen afgeleide woorden

 

Erin, daarvan

Er / hier / daar en een voorzetsel schrijf je aan elkaar.

 

Ervan uitgaan

Vaak zie je de spaties op de verkeerde plaats staan. Fout is bijvoorbeeld: 'mag ik er vanuit gaan?'. Dit moet zijn: 'Mag ik ervan uitgaan?'.

 

Vlakbij, vlak bij

Iets is vlak bij iets anders. Of het is gewoon vlakbij.

 

Te veel, ten minste

Je hebt te veel geld of je hebt een teveel.

 

Zon- en feestdagen

'Zondagen en feestdagen' kun je ook inkorten tot 'zon- en feestdagen'.

 

Jip-en-janneketaal

Bepaalde vaste combinaties van woorden worden met koppeltekens bijeengehouden.

 

Na-apen, geïnd

Klinkerbotsing.

 

Negentienhonderd

Als je getallen in letters schrijft, hoe moet dat dan? Je schrijft alles aan elkaar, maar zet spaties na het woord 'duizend' en rondom de woorden 'miljoen' en 'miljard' .

 


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers