MOB-versie | Naar grote versie

noch, nog

Nog

Het woord 'nog' heeft veel betekenissen. Bijvoorbeeld:

  • Mag ik nog een appel? (opnieuw, vaak met klemtoon)
  • Je moet nog twee uur wachten. (extra)
  • Ik zit nog steeds te wachten. (tot nu toe voortdurend)

'Nog' kan ook een versterking aangeven:

  • Hij heeft nog zo goed uitgekeken.
  • Zijn tweede huis is nog duurder dan het eerste.

 

Noch

Het woord 'noch' gebruik je bij een ontkenning. Het woord krijgt dan een klemtoon. Bijvoorbeeld:

  • Hij is niet de grootste, noch de oudste van het stel. (en ook niet)
  • Mijn laptop ligt noch in de werkkamer, noch in de vergaderzaal. (niet ... en ook niet)

In sommige zinnen is één 'noch' genoeg om twee keer 'niet' aan te geven:

  • Ik heb zin noch tijd. (Ik heb geen zin en geen tijd)
  • Dat raakt kant noch wal. (slaat nergens op)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers