MOB-versie | Naar grote versie

grote, grootte

De woorden 'grote' en 'grootte' klinken hetzelfde, maar betekenen iets anders.

 

'Grote' is een bijvoeglijk naamwoord:

  • De man is groot: de grote man.
    Vergelijk: lang - lange / dik - dikke / warm - warme

Ook in meervoud:

  • de groten der aarde (de belangrijke mensen op de aarde).

'Grootte' is een zelfstandig naamwoord (de-woord) en betekent 'afmeting':

  • Bij het kamperen moeten we rekening houden met de grootte van de caravan.
    Vergelijk: lang - de lengte / dik - de dikte / warm - de warmte

 

Zo ook 'brede' en 'breedte':

  • breed, de brede weg, de breedte van de weg

 

Als je twijfelt:

Vervang 'groot' of 'breed' eens door 'dik'.
Hoor je dikte? Dan is het grootte / breedte.
Hoor je dikke? Dan is het grote / brede.


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers