in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-06-2024 (niveau 3F)eerdere test 17 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 17-06-2024 zo ingevuld:De oude waterpomp ........ en ging kapot.


7 % (afgerond)verroeste
86 % (afgerond)verroestte 
1 % (afgerond)veroeste
6 % (afgerond)veroestte

Het woord 'verroestte' is verleden tijd van 'verroesten'. De ik-vorm eindigt al op een t. Daar komt in de verleden tijd 'te' bij. Daarom zie je tt in het woord.
Zie ook de pagina verleden tijd.Een man met baret en stokbrood is het ........ van een Fransman.


91 % (afgerond)stereotype 
9 % (afgerond)stereotiepe

Het gaat hier om een zelfstandig naamwoord: het stereotype. Dat schrijf je met y. Het woord 'stereotiepe' bestaat ook, maar dat is een bijvoeglijk naamwoord: dit is een stereotiepe fout.
Zie ook de pagina onmiddellijk.Ons laboratorium beschikt over twee ........ .


79 % (afgerond)massaspectrografen 
15 % (afgerond)massaspectrograven
2 % (afgerond)massa spectrograven
5 % (afgerond)massa spectrografen

Als het enkelvoud eindigt op een f, wordt de f vaak een v in het meervoud (brief - brieven), maar niet altijd (triomf - triomfen).

Woorden die eindigen op 'graaf' met de oorspronkelijke betekenis 'schrijven' (zoals: massaspectrograaf, fotograaf, choreograaf) behouden de f in het meervoud.
'Massaspectrograaf' is één woord. Het is een instrument om ionen met zeer kleine massaverschillen te scheiden.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Op de kermis klinkt een ........ van sirenes en muziek.


37 % (afgerond)kakofonie 
24 % (afgerond)kakefonie
38 % (afgerond)kakafonie
2 % (afgerond)kakelfonie

Het woord 'kakofonie' komt van het Griekse woord 'kakophonia' (lelijk of grof geluid) en is het tegenovergestelde van 'symfonie' (samenklank, harmonisch geheel).
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties