in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Hoofdlettergebruik

Dit deel van de website gaat over het gebruik van hoofdletters in het Nederlands.

 

Aan het begin van een zin gebruiken we een hoofdletter. In sommige gevallen stellen we de hoofdletter uit naar het tweede woord. Zie de pagina 's Morgens.

 

Hoe zit het met hoofdletters bij woorden die niet aan het begin van de zin staan? Hieraan besteden we enkele pagina's op deze website:

 

Namen van personen, bijvoorbeeld 'Jan de Vries'. In sommige gevallen is dit in België anders dan in Nederland. Meer hierover op de pagina Pietje Puk.

 

Afgeleide woorden van persoonsnamen, zoals 'freudiaans' en 'een Rembrandt' worden behandeld op de pagina Rembrandt, freudiaans.

 

Aardrijkskundige namen en hun afgeleiden, zoals 'Zuidoost-Noord-Brabant' en 'een fles bordeaux', maar ook bevolkingsgroepen zoals 'islamieten' worden besproken op de pagina de Rijn, rijnwijn.

 

Religieuze namen en termen, zoals 'Allah', 'de paus' en 'de Bijbel', komen aan de orde op de pagina God, de paus, u.

 

Historische gebeurtenissen en unieke instellingen worden met een hoofdletter geschreven. Dat lees je op de pagina Golfoorlog, Hoge Raad.


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties