MOB-versie | Naar grote versie





Antwoorden van 28-03-2023 (niveau 2)



eerdere test 28 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 28-03-2023 zo ingevuld:



Men legde de tenniswedstrijd stil, omdat het publiek te hard ........ .


79 % (afgerond)juichte 
4 % (afgerond)juigde
1 % (afgerond)juigte
16 % (afgerond)juichde

Het werkwoord 'juichen' krijgt een t in de verleden tijd en bij het voltooid deelwoord: juichte - gejuicht. De ch is een stemloze medeklinker en staat daarom in 't kofschip.
Zie ook de pagina 't kofschip.



Ik heb hoofdpijn. Heb je voor mij een ........ ?


61 % (afgerond)aspirine 
1 % (afgerond)aspriene
33 % (afgerond)asperine
5 % (afgerond)asprine

Het woord aspirine is afgeleid van de Duitse merknaam Aspirin.
Zie ook de pagina onmiddellijk.



U hebt ........ het formulier niet goed ingevuld.


5 % (afgerond)na mijn mening
95 % (afgerond)naar mijn mening 

Het juiste antwoord is 'naar mijn mening'. Het betekent 'volgens mij'.
Zie ook de pagina te allen tijde.



Bij de voetbalwedstrijd zijn supporters ........ .


95 % (afgerond)gearresteerd 
ge-arresteert
1 % (afgerond)ge-arresteerd
4 % (afgerond)gearresteert

Het woord 'gearresteerd' is voltooid deelwoord van 'arresteren'. Omdat de r geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.

Er is geen reden voor een streepje achter 'ge'.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.



TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)





Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers