in samenwerking met 
Noordhoff 162911 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 11-10-2019 (niveau 2)eerdere test 11 OKT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 11-10-2019 zo ingevuld:Het is handig als je mij even ........ , zodra je in de trein zit.


1 % (afgerond)appd
2 % (afgerond)apped
8 % (afgerond)apt
89 % (afgerond)appt 

Met 'appen' wordt meestal whatsappen bedoeld: iets via WhatsApp versturen.
Ik app, hij appt, ik appte gisteren, ik heb geappt.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Wij moeten elk incident ........ aan de directie.


2 % (afgerond)raportteren
14 % (afgerond)raporteren
81 % (afgerond)rapporteren 
2 % (afgerond)rapportteren

De woorden 'rapport' en 'rapporteren' hebben twee p's en één t.
'Rapporteren' komt via het Frans uit het Latijn: re- (weer) + apporter (apportare).
Zie ook de pagina onmiddellijk.Fred heeft op tijd alle ........ ingeleverd bij de universiteit.


7 % (afgerond)scriptie's
93 % (afgerond)scripties 

Het meervoud 'scripties' krijgt geen apostrof, omdat dit niet nodig is voor de uitspraak.
Zie ook de pagina opa's, acties, cafés.Veel mensen vinden het moeilijk om te praten over ........ .


29 % (afgerond)euthenasie
2 % (afgerond)eutanasie
2 % (afgerond)eutenasie
68 % (afgerond)euthanasie 

Het woord 'euthanasie' is via het Frans afkomstig uit het Grieks (euthanasia = goede, zachte dood).

De eerste lettergreep spreek je uit als 'eu' of 'ui'.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)
 Website van het Jaar 2019 - Stem nu!Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties