in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 12-08-2020 (niveau 3)eerdere test 12 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 12-08-2020 zo ingevuld:Er wordt veel muziek ........ via internet.


96 % (afgerond)verhandeld 
4 % (afgerond)verhandelt

Het woord 'verhandeld' is voltooid deelwoord van 'verhandelen'. Het verandert niet als je er meervoud van maakt: er worden veel cd's verhandeld. Omdat de l geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Deze familie is van ........ afkomst.


58 % (afgerond)adelijke
42 % (afgerond)adellijke 

Het woord 'adellijk' heeft 2x l.
Zie ook de pagina onmiddellijk.Als je het slachtoffer niet te hulp schiet, ben je ........ schuldig.
(Bedoeld wordt: in dezelfde mate schuldig, net zo schuldig.)


15 % (afgerond)even goed
85 % (afgerond)evengoed 

evengoed (zonder spatie) = met hetzelfde resultaat, met evenveel recht

even goed (met spatie) = in gelijke mate goed
Zie ook de pagina te veel, ten minste.De buurman ........ zich aan onze hond.


90 % (afgerond)stoort 
10 % (afgerond)irriteert

De formulering 'hij irriteert zich aan' is fout. Hij kan zich wel ergens aan ergeren of storen, maar niet ergens aan irriteren. Je kunt wel zeggen: onze hond irriteert de buurman.
Zie ook de pagina irriteren en beseffen.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties