in samenwerking met 
Noordhoff 163924 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 16-01-2020 (niveau 3)eerdere test 16 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 16-01-2020 zo ingevuld:De ........ software is zojuist op deze laptop geÔnstalleerd.


6 % (afgerond)upgedate
42 % (afgerond)geŁpdate
1 % (afgerond)geŁpdatedte
51 % (afgerond)geŁpdatete 

Het voltooid deelwoord van 'updaten' is 'geŁpdatet' (spreek uit: 'ge-updeet').

Als je er een bijvoeglijk naamwoord van maakt (zoals 'bijgewerkte'), komt er een e achter. Dus: geŁpdatete (spreek uit: ge-updee-te).
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Ik zal het verslag ........ via e-mail toesturen.


45 % (afgerond)te uwer informatie 
48 % (afgerond)ter uwer informatie
7 % (afgerond)ter uwen informatie

'Te uwer informatie' is een vaste uitdrukking en betekent 'om u te informeren'.
Zie ook de pagina te allen tijde.Deze lichte auto ........ abnormaal goed.


5 % (afgerond)versneld
95 % (afgerond)versnelt 

Het woord 'versnelt' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (de auto) en verandert als je er meervoud van maakt: de lichte auto's versnellen. Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt' en krijgt dus een t.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Vanavond eten we ........ met worst.


1 % (afgerond)spersiebonen
76 % (afgerond)sperziebonen 
23 % (afgerond)sperciebonen

Het woord 'sperziebonen' schrijf je met een z.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
67% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties