in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 12-04-2024 (niveau 3F)eerdere test 12 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 12-04-2024 zo ingevuld:(Welke twee woorden hoor je hier in te vullen?)
........ fiets staat naast ........ scooter.


20 % (afgerond)Hermans - Eline's
6 % (afgerond)Herman's - Elines
11 % (afgerond)Herman's - Eline's
63 % (afgerond)Hermans - Elines 

De bezits-s schrijf je in het Nederlands gewoon aan een naam vast.
Alleen als de naam eindigt op een lange klinker, is een apostrof nodig (Anja's) en als de naam op een sisklank eindigt, schrijf je alleen de apostrof (Kees').
Zie ook de pagina Henks, Anja's, Kees'.Er wordt veel geld ........ aan deze hype.


5 % (afgerond)verdient
95 % (afgerond)verdiend 

Het woord 'verdiend' is voltooid deelwoord van 'verdienen'. Het verandert niet als je er meervoud van maakt: er worden veel euro's verdiend. Omdat de n geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Als je hier naar binnen wilt, moet men je eerst ........ .


1 % (afgerond)acreditteren
86 % (afgerond)accrediteren 
11 % (afgerond)acrediteren
1 % (afgerond)accreditteren

Het woord 'accrediteren' is afgeleid van het Franse woord 'accrťditer'.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.De dokter had goed nieuws, want er waren geen ........ gevonden.


59 % (afgerond)uitzaaiingen (zonder trema) 
30 % (afgerond)uitzaaiÔngen (met trema)
11 % (afgerond)uitzaaingen

Je gebruikt alleen maar een trema als het woord zonder trema verkeerd kan worden uitgesproken.
Zie ook de pagina accenten.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties