in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-09-2020 (niveau 3)geen eerdere test beschikbaar 21 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 21-09-2020 zo ingevuld:Ik was gisteren op een reünie. Het orkestje ........ de avond met gezellige muziek.


6 % (afgerond)omlijste
94 % (afgerond)omlijstte 

Het woord 'omlijstte' is verleden tijd van 'omlijsten'. De ik-vorm eindigt al op een t. Daar komt in de verleden tijd 'te' bij. Daarom zie je tt in het woord.
Zie ook de pagina verleden tijd.Gelukkig hebben alle inzittenden van het vliegtuig de ........ overleefd.


creche
1 % (afgerond)crache
96 % (afgerond)crash 
3 % (afgerond)crèche

Het woord 'crash' komt uit het Engels.
Een crèche is een kinderopvang.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.De zanger vertelde enkele van zijn ........ .


49 % (afgerond)successtories
32 % (afgerond)successtory's 
20 % (afgerond)successtorys

Het woord 'successtory's' heeft tussen de y en de s een apostrof. De Engelse schrijfwijze 'stories' is in het Nederlands onjuist.
Deze regel geldt voor woorden die eindigen op een y als daar geen andere klinker voor staat.
Bij woorden op -ay en -ey komt de s aan het woord vast (sprays, jockeys).
Zie ook de pagina opa's, acties, cafés.De filmmaker kreeg een bijzondere prijs voor zijn hele ........ .


85 % (afgerond)oeuvre 
11 % (afgerond)ouvre
4 % (afgerond)euvre

Het woord 'oeuvre' (werk, kunstwerk) is overgenomen uit het Frans en stamt af van het Latijnse 'opus, opera' (het werk, de werken).
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties