in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-07-2024 (niveau 1F)eerdere test 22 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1F hebben de test van 22-07-2024 zo ingevuld:Wie klaar is, ........ zijn schrift op de stapel.


licht
96 % (afgerond)legt 
4 % (afgerond)ligt

Onthoud: liggen is stilstand, leggen is beweging.
Zie ook de pagina liggen, leggen.De bange jongen ........ met zijn tanden.


90 % (afgerond)knarste 
8 % (afgerond)knarstte
knarsdde
2 % (afgerond)knarsde

Het woord 'knarste' is verleden tijd van 'knarsen. '
Omdat de s een medeklinker in 't kofschip is, krijgt dit werkwoord 'te' achter de ik-vorm.
Zie ook de pagina verleden tijd.We gaan nog veel mooie ........ maken.


reizzen
2 % (afgerond)reisen
98 % (afgerond)reizen 
reissen

Als het enkelvoud eindigt op 'eis, ijs, eus, ies, oes' wordt de s vaak een z in het meervoud:
reis - reizen.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Dit restaurant serveert een heerlijke Indische ........ .


1 % (afgerond)rijsstafel
3 % (afgerond)rijstafel
96 % (afgerond)rijsttafel 

Het woord 'rijsttafel' wordt weleens fout geschreven, omdat niet elke letter wordt uitgesproken: rijst + tafel = rijsttafel.
Zie ook de pagina tandpasta, zakdoek.TOTAALRESULTAAT:
95% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties