in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-05-2024 (niveau 3F)geen eerdere test beschikbaar 13 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 13-05-2024 zo ingevuld:Het bestuur ........ destijds een flink bedrag voor de campagne.


4 % (afgerond)begrote
96 % (afgerond)begrootte 

Het woord 'begrootte' is verleden tijd van 'begroten'. De ik-vorm eindigt al op een t. Daar komt in de verleden tijd 'te' bij. Daarom zie je tt in het woord.
Zie ook de pagina verleden tijd.Veel managers zijn ........ ingesteld. Dat kan de resultaten ten goede komen.


49 % (afgerond)competitief 
2 % (afgerond)computatief
47 % (afgerond)competatief
2 % (afgerond)compatitief

competitief = concurrerend

Het woord is verwant aan 'competitie' (wedijver, of: reeks (sport)wedstrijden).
Zie ook de pagina alcohol en karamel.Mijn opa heeft twee oude ........ .


18 % (afgerond)deux-chevaux's
42 % (afgerond)deux-chevauxs 
18 % (afgerond)deux-chevaux'
22 % (afgerond)deux-chevaux

Dit type auto heet een 'deux-chevaux' (spreek uit: deu sjevoo). Het meervoud krijgt een s eraan vast. Geen bezits-s of bezits-apostrof dus.

In Nederland wordt deze auto ook '(lelijke) eend(je)' genoemd en in België vaak 'geit(je)'.
Het Citroën-type 2CV betekent Deux Chevaux Vapeur (twee paardenkracht), gebaseerd op een ingewikkelde berekening van de Franse wegenbelasting.
Zie ook de pagina opa's, acties, cafés.Tijdens het carnaval treedt Chantal op als ........ bij de fanfare.


91 % (afgerond)majorette 
2 % (afgerond)maiorette
7 % (afgerond)marjonette

Het woord 'majorette' begint met 'maj', net als 'majoor'. Een majorette heeft vaak een tamboer-majoorstok om mee te jongleren.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties