in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 06-07-2020 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 06 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 06-07-2020 zo ingevuld:Volgende week ........ jij mij bellen.


96 % (afgerond)kun 
4 % (afgerond)kunt
kant

Je schrijft: kun jij.
Je mag ook 'kan jij' schrijven, maar dat is meer spreektaal. Deze keuzemogelijkheid stond er niet bij.
Zie ook de pagina kunt, zult, wilt, hebt.Het winnen van een auto in een tv-programma was vroeger heel ........ .


16 % (afgerond)spektaculair
2 % (afgerond)spektakulair
6 % (afgerond)spectakulair
76 % (afgerond)spectaculair 

Het woord 'spectaculair' schrijven we met twee c's, in tegenstelling tot het woord 'spektakel'.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.Geef die kinderen maar een ........ .


63 % (afgerond)lollytje
33 % (afgerond)lolly'tje 
4 % (afgerond)lolly-tje

Het verkleinwoord 'lolly'tje' wordt met een apostrof geschreven.
Zie ook de pagina autootje en cd'tje.We voetballen tegen een team uit Amsterdam. Het gaat goed, want ........ staan twee doelpunten achter.


3 % (afgerond)hun
hen
97 % (afgerond)zij 

Het enig juiste antwoord is 'zij staan'. De woorden 'hen' en 'hun' kunnen nooit de hoofdpersoon (onderwerp) van de zin zijn.
Zie ook de pagina hen of hun.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties