in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 12-08-2020 (niveau 1)eerdere test 12 AUG geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 12-08-2020 zo ingevuld:Heb je nog naar de sterren ........ ?


gekeke
98 % (afgerond)gekeken 
2 % (afgerond)gekijkt
gekijkd

'Kijken' is een sterk werkwoord:
kijken - keek - gekeken.
Zie ook de pagina sterke werkwoorden......... boodschappen mogen in het winkelwagentje blijven staan.


2 % (afgerond)Zwaar
95 % (afgerond)Zware 
3 % (afgerond)Zwaare

Bij een de-woord schrijf je een e aan het eind van het bijvoeglijk naamwoord (de zware boodschappen), ook als 'de' wordt weggelaten.
Zie ook de pagina zwart of zwarte.Heb je al gevoeld hoe mijn voorhoofd ........ ?


89 % (afgerond)gloeit 
8 % (afgerond)gloeid
3 % (afgerond)gloeidt

Het woord 'gloeit' hoort bij de hoofdpersoon van het tweede deel van de zin (mijn voorhoofd). Het woord 'gloeien' wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt'.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Als je ........ bent, komen de konijnen uit hun hol.


1 % (afgerond)muistil
99 % (afgerond)muisstil 

Het woord 'muisstil' (zo stil als een muis) wordt weleens fout geschreven, omdat niet elke letter wordt uitgesproken.
Zie ook de pagina tandpasta, zakdoek.TOTAALRESULTAAT:
95% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties