in samenwerking met 
Noordhoff 163924 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-01-2020 (niveau 2)eerdere test 22 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-01-2020 zo ingevuld:Ik ........ van de sneeuwhelling af.


5 % (afgerond)glijdt
95 % (afgerond)glijd 

Het woord 'glijd' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (ik). Het hele werkwoord is glijden (met d). Net als bij 'ik loop' is de ik-vorm (glijd) hier het juiste antwoord. 'Ik glij' mag ook, al is dat meer spreektaal.
Zie ook de pagina d of dt.Duitse herders en ........ zijn verschillende hondenrassen.


9 % (afgerond)pekinesen
82 % (afgerond)pekinezen 
6 % (afgerond)pekineezen
4 % (afgerond)pekineesen

Als het enkelvoud een lange klinker (aa, ee, oo, uu) heeft in de laatste lettergreep met daarachter een s, wordt in het meervoud de s vaak een z en verdwijnt een van die klinkers: pekinees - pekinezen.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.We hebben uitgeslapen en zijn ........ naar het sportveld gegaan.


2 % (afgerond)smiddags
20 % (afgerond)s'middags
74 % (afgerond)'s middags 
3 % (afgerond)'smiddags

De apostrof staat op de plaats waar letters zijn weggelaten.
's = des

des middags = in de middag
Zie ook de pagina apostrof.Ik ga morgenochtend naar een ........ .


10 % (afgerond)begravenis
90 % (afgerond)begrafenis 

Het werkwoord: begraven.
Afgeleid zelfstandig naamwoord: begrafenis. Met een f.

Net als: erven - erfenis
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties