in samenwerking met 
Noordhoff 163924 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-01-2020 (niveau 3)eerdere test 21 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 21-01-2020 zo ingevuld:Er staat in deze krant een artikel ........ geschreven is door mijn oom.


6 % (afgerond)wat
4 % (afgerond)die
91 % (afgerond)dat 

Het juiste woord is 'dat', omdat het verwijst naar iets tastbaars ('een artikel' en niet 'iets') en omdat 'het artikel' onzijdig is.
Zie ook de pagina wat, dat, wie, die.De acteur leek alles uit zijn hoofd te doen, maar naast het toneel stond iemand te ........ .


40 % (afgerond)soufleren
soevleren
59 % (afgerond)souffleren 
1 % (afgerond)souvleren

'Souffleren' (zachtjes voorzeggen, influisteren) komt via het Frans van het Latijnse 'sufflare' (tegen iets blazen).
Zie ook de pagina onmiddellijk.Tegenwoordig msn'en we niet meer zo veel. Er wordt vooral veel ........ .


2 % (afgerond)geSkyped
4 % (afgerond)geSkypet
20 % (afgerond)geskyped
73 % (afgerond)geskypet 

Communiceren via internet met behulp van Skype is 'skypen', zonder hoofdletter.
Het werkwoord wordt vervoegd volgens de Nederlandse spellingregels:
ik skype (niet 'skyp', want dat spreek je uit als 'skip' of 'skiep')
hij skypet (ik-vorm + t)
ik skypete, heb geskypet (na de p-klank komt een t volgens 't kofschip)
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Ik heb de afmetingen van de achtertuin nagevraagd bij het ........ .


caddaster
1 % (afgerond)kaddaster
3 % (afgerond)cadaster
96 % (afgerond)kadaster 

Het kadaster is het openbare register van onroerende goederen. Ook de dienst die het kadaster bijhoudt, wordt kadaster genoemd.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties