in samenwerking met 
Noordhoff 163924 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-01-2020 (niveau 2)eerdere test 20 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 20-01-2020 zo ingevuld:Ik ........ het pakje op mijn bagagedrager.


7 % (afgerond)bindt
92 % (afgerond)bind 
1 % (afgerond)bint

Het hele werkwoord is 'binden'. Het woord 'bind' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (ik). Dus de ik-vorm zonder t is het juiste antwoord.
Zie ook de pagina d of dt.In Ierland groeien veel wilde ........ langs de openbare weg.


18 % (afgerond)fucsia's
6 % (afgerond)fuksia's
7 % (afgerond)fucksia's
69 % (afgerond)fuchsia's 

Het woord 'fuchsia' wordt weleens verkeerd gespeld. De plant is genoemd naar de Duitse botanicus Fuchs.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.Een ........ van mij is naar Parijs verhuisd.


3 % (afgerond)collegatje
82 % (afgerond)collegaatje 
15 % (afgerond)collega'tje

Het verkleinwoord 'collegaatje' wordt met een dubbele klinker geschreven, zodat de lange a-klank aan het eind van 'collega' behouden blijft. Het maakt voor deze regel niet uit op welke lettergreep de klemtoon ligt. Overigens wordt 'collegaatje' vaak gebruikt als het om een vrouwelijke collega gaat.
Zie ook de pagina autootje en cd'tje.De rit in de achtbaan was zů leuk. Ik wil ........ een keer.


1 % (afgerond)noch
99 % (afgerond)nog 

nog = opnieuw (in deze zin)
noch = niet, en ook niet (bijvoorbeeld: noch de vader, noch de moeder kon op de ouderavond komen)
Zie ook de pagina noch, nog.TOTAALRESULTAAT:
86% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties