in samenwerking met 
Noordhoff 163924 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 16-01-2020 (niveau 1)eerdere test 16 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 16-01-2020 zo ingevuld:De bakker ........ krentenbollen.


1 % (afgerond)bakdt
bakd
bak
99 % (afgerond)bakt 

Het hele werkwoord is 'bakken'.
Je schrijft de ik-vorm + t.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Fred heeft alles uit de tube ........ .


4 % (afgerond)gekneept
1 % (afgerond)geknijpd
90 % (afgerond)geknepen 
5 % (afgerond)geknijpt

Het woord 'geknepen' is het voltooid deelwoord van 'knijpen' (knijpen - kneep - geknepen).
Het werkwoord 'knijpen' is een sterk of onregelmatig werkwoord.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Vroeger leefden er veel meer ........ in het wild.


95 % (afgerond)herten 
5 % (afgerond)hertten

Bij veel zelfstandige naamwoorden maak je het meervoud door er 'en' achter te zetten:
hert + en = herten.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.De ........ is vanbinnen betimmerd met schroten.


4 % (afgerond)houdloots
7 % (afgerond)houtloots
5 % (afgerond)houdloods
84 % (afgerond)houtloods 

Dit is een samenstelling van 'hout' en 'loods'.
hout + loods = houtloods
Zie ook de pagina tandpasta, zakdoek.TOTAALRESULTAAT:
92% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties