in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Over deze website | Spellingsveranderingen

De Nederlandse spelling is minder vaak veranderd dan je misschien denkt. Onderstaande informatie komt grotendeels van de website van de Taalunie, aangevuld met weetjes uit o.a. Wikipedia.

 

De Nederlandse spelling werd in 1864 voor het eerst gepubliceerd in het Woordenboek der Nederlandsche Taal. In België werd deze spelling direct ingevoerd. In Nederland gebeurde dat in 1883.

 

In1934 werd in Nederland een vereenvoudigde spelling doorgevoerd door minister Henri Marchant.  Met deze 'spelling-Marchant' veranderden bijvoorbeeld de volgende woorden:

zoo - zo

loopen - lopen

deelen - delen

photograaf - fotograaf

cigaret - sigaret

mensch - mens

Ook de naamvals-n in lidwoorden ('op den stoel') verviel ('op de stoel') in veel gevallen.

Deze spelling werd in 1934 ingevoerd op scholen, maar werd pas in 1947 officieel van kracht voor heel Nederland.

 

In 1954 werd het Groene Boekje voor het eerst uitgegeven. Dit boekje gaf voor bastaardwoorden (leenwoorden uit een andere taal) twee correcte spellingen: de voorkeurspelling (buro, aktie) en de toegelaten spelling (bureau, actie).

 

In 1995 werd de voorkeurspelling afgschaft. Sindsdien zijn alleen nog maar 'actie' en 'bureau' correct. Ook gebeurde er in 1995 iets met de regels voor de tussen-n in samenstellingen. 'Pannekoek' werd 'pannenkoek', 'paardevlees' werd 'paardenvlees'. Er was een uitzondering voor plantkundige samenstellingen die met een dierennaam begonnen: geen tussen-n in 'paardebloem' en 'paddestoel'.

 

Sindsdien zou er elke tien jaar een nieuwe versie van het Groene Boekje verschijnen.

 

In 2005 werd de verwarrende uitzondering van 1995 opgeheven. Voortaan werd het dus toch 'paardenbloem' en 'paddenstoel'.

 

De meest actuele woordenlijst van het Groene boekje is online te raadplegen op woordenlijst.org.


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties