in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 14-06-2024 (niveau 2F)eerdere test 14 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2F hebben de test van 14-06-2024 zo ingevuld:Hij ........ dat hij de schat als eerste heeft gevonden.


1 % (afgerond)claimet
89 % (afgerond)claimt 
3 % (afgerond)claimed
7 % (afgerond)claimd

Het woord 'claimt' hoort bij de hoofdpersoon van het eerste deel van de zin (hij). Het woord 'claimen' wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt'.
Zie ook de pagina hij barbecuet.Het ophangen van de nieuwe gordijnen was een hele ........ .


9 % (afgerond)bedoeling
91 % (afgerond)bedoening 

Het woord 'bedoening' wordt nogal eens verward met 'bedoeling'. Als iets veel drukte en gedoe geeft of als iemand iets onhandig doet, gebruik je 'bedoening'.
Zie ook de pagina onmiddellijk.Sommige Nederlandse woorden kunnen een werkwoord én het meervoud van een zelfstandig naamwoord zijn, zoals 'landen'. Bij welk van onderstaande woorden is dat NIET het geval?


18 % (afgerond)malen
6 % (afgerond)bakken
54 % (afgerond)vliegeren 
22 % (afgerond)keren

'Vliegeren' is een werkwoord, maar het is geen meervoud van een zelfstandig naamwoord. Het meervoud van 'vlieger' is 'vliegers'.

De andere woorden kunnen werkwoord en meervoud van een zelfstandig naamwoord zijn:

- Wij malen het graan. / Hij is hier vele malen geweest.
- De auto's keren aan het eind van de weg. / We hebben het meerdere keren geprobeerd.
- We bakken een cake. / Het speelgoed zit in plastic bakken.
Zie ook de pagina Links.De gevolgen van een hartaanval kunnen afnemen door een simpele ........ .


96 % (afgerond)injectie 
4 % (afgerond)injektie

'Injectie' schrijf je met een c, zoals de meeste woorden met een k-klank voor 'tie' (uitgesproken als 'sie').
Zie ook de pagina alcohol en karamel.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties