in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Weetwoorden | groter, grootst

Trappen van vergelijking

Als je met een bijvoeglijk naamwoord wilt aangeven hoe iets is in vergelijking met iets anders, gebruik je de vergrotende trap of de overtreffende trap.

 • stellende trap: een bijvoeglijk naamwoord (klein, groot, lief)
 • vergrotende trap: meer dan hetgeen waarmee je vergelijkt (kleiner, groter, liever)
 • overtreffende trap: het meest van allemaal (kleinst, grootst, liefst)

 

+ er, + st

In de meeste gevallen maak je de vergrotende trap door 'er' achter het bijvoeglijk naamwoord te plakken en de overtreffende trap door 'st' achter het bijvoeglijk naamwoord te plakken:

 • oud - ouder - oudst
 • klein - kleiner - kleinst
 • kwiek - kwieker - kwiekst
 • wijd - wijder - wijdst
 • hard - harder - hardst
 • mank - manker - mankst
 • mooi - mooier - mooist
 • chic (verbogen: chique) - chiquer - chicst
 • sexy - sexyer - sexyst (of: meest sexy)*

Als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een lange aa, ee, oo of uu + een enkele medeklinker, verdwijnt een van die klinkers:

 • kaal - kaler - kaalst
 • heet - heter - heetst
 • rood - roder - roodst
 • ridicuul - ridiculer - ridicuulst

Als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op korte a, e, i, o of u + een enkele medeklinker, verdubbelt die medeklinker:

 • mat - matter - matste
 • klef - kleffer - klefst
 • wit - witter - witst
 • dom - dommer - domst
 • muf - muffer - mufst

Als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een r, komt er vaak een d voor de toevoeging 'er':

 • naar - naarder - naarst
 • donker- donkerder - donkerst
 • zeer- zeerder - zeerst
 • duur - duurder - duurst

Als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een stomme e, komt er vaak alleen maar een r achter:

 • roze - rozer - meest roze (niet: rozest)*
 • timide - timider - timiedst (of: meest timide)*

Als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een s, heeft de vergrotende trap soms een z en heeft de overtreffende trap alleen een extra t:

 • boos - bozer - boost
 • voos - vozer - voost
 • wijs - wijzer - wijst
 • hees - heser - heest
 • vers - verser - verst

Als het bijvoeglijk naamwoord eindigt op een f, heeft de vergrotende trap soms een v, maar niet altijd:

 • lief - liever - liefst
 • scheef - schever - scheefst
 • klef - kleffer - klefst

 

* Overtreffende trap met 'meest'

Als de overtreffende trap met st aan het eind moeilijk uit te spreken is, wordt gekozen voor de combinatie met meest:

 • komisch - komischer - meest komisch
 • enthousiast - enthousiaster - meest enthousiast

Je kunt de combinatie met 'meest' bij alle bijvoeglijke naamwoorden toepassen, maar het is bij eenvoudige woorden niet gebruikelijk.  Dus liever niet 'meest leuke', 'meest oude', enzovoort. 

 

 

Onregelmatige bijvoeglijke naamwoorden

 • goed - beter - best
 • weinig - minder - minst
 • veel - meer - meest

Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties