in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Weetwoorden | rauw, rouw

De au en ou klinken in het Nederlands meestal hetzelfde. Je kunt dan niet horen hoe je het schrijft. Heel vroeger was er wel verschil te horen tussen deze twee klanken. De au klonk veel meer als 'aaw' en ou als 'oow'. In oude namen zie je bijvoorbeeld een dubbele a, zoals in 'Paauw'.

 

Maar daar hebben we nu niet zo veel meer aan. Vooral niet omdat je steeds vaker 'ik haauw van jaauw' hoort waar 'ik hou van jou' bedoeld wordt.

 

Leenwoorden

Het helpt wel als je andere talen kent. Als een woord van het Frans of Engels afstamt bijvoorbeeld, kun je aan de originele Franse of Engelse uitspraak wel horen hoe je het schrijft.

  • Een au klinkt in het Frans als 'oo': auto ('oto').
  • Een ou klinkt in het Frans als 'oe': route ('roete').
  • Een au is in het Engels vaak aw en klinkt als 'oh': raw ('roh') -> rauw.
  • Een ou is in het Engels vaak ow en klinkt als 'ou': now ('nou') -> nou.

Woorden uit het Duits hebben voor zover wij weten geen ou, maar altijd au: langlaufen, kurhaus.

 

 

Hieronder staan woorden met au en ou die je vaak tegenkomt.

Er zijn ook veel samengestelde woorden waarin onderstaande woorden voorkomen, maar die noemen we niet allemaal (bijvoorbeeld: dipsaus, lichtblauw, pauzetoets, boskabouter, denkfout).

Deze lijst groeit nog. Suggesties? Stuur een reactie.

 

Soms staat een woord al op een andere pagina vermeld, omdat het woord niet alleen een au/ou-probleem heeft.

Veel weetwoorden staan op de pagina onmiddellijk.

Woorden met c of k vind je op de pagina alcohol en karamel.

Woorden met ei of ij vind je op de pagina leiden, lijden.

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Woorden met au

Woorden met ou

applaus

astronaut

aubade

audiëntie

audioapparatuur

augurk

aula

aureool

aurora

auteur

authentiek

autoriteit

autist

auto

 

aanschouwen

account

accountant

allround

 

bakkeljauw

baud (snelheidseenheid)

bauxiet

benauwd

blauw

 

 

beeldhouwer

berouw

blouse (uitspraak: bloes, bloeze)

boud (te zelfverzekerd)

- boude of boute bewering

bout (schroef, vlees, scheet)

bouwen

brouwen

 

causaal

centaur (ook: kentaur)

chauffeur

chauvinisme

clausule

cum laude

 

couch (ligbank)

counteren (tegenaanval doen)

dauw (condensdruppeltjes)

dauwtrappen

dinosaurus

 

discount (winkel)

douche (uitspraak: doesj)

douwen (duwen)

 

epaulet

 

eenvoud

 

fauna

fauteuil

flauw

fraude

 

fout

 

gaucho (cowboy)

gauw (snel)

grauw (grijzig)

 

goud

gouw (landstreek)

 

heraut (afgezant, omroeper)

herkauwen

holocaust (volkerenmoord)

Holocaust (specifiek in WO II)

hydraulisch

 

havermout

houden

houder

houdgreep

houdoe (tot ziens)

hout

houweel

houwen (hakken)

 

inauguratie (plechtigheid)

 

inhoud

 

 

jouen (jijen en jouen)

journaal (uitspraak: zjoernaal)

jouwen (schelden)

juffrouw

 

kabeljauw

kauw (vogel)

kauwen

kenau (manwijf)

kentaur (ook: centaur)

klauteren

klauw

knauwen (bijten)

kurhaus

 

kabouter

karbouw (buffel)

kou

koud

koukleum

kouvatten

kous

kouw (vogelkooi)

 

langlaufen

laurier

lauw

lauweren (loven)

 

 

lounge

louter (uitsluitend)

louwmaand (januari)

 

marechaussee

mauve (paarsachtig)

mauwen

miauwen

 

meervoud

mout (geweekte gerst)

mouw

 

Nassau (adellijke naam)

nautiek (zeevaart)

nauw (krap, strak)

nauwkeurig

 

nou

 

 

onthouden

oubaas (leider)

oubollig (flauw-grappig)

oud

ouders

 

pauk

pauper

paus

pauw

pauze

prauw (vaartuig)

 

 

 

 

rauzen, rausjen (stelen, racen)

rauw (ongekookt)

 

 

retour (uitspraak: retoer)

route (uitspraak: roete)

router

rouw (verdriet)

 

saucijs

sauna

sauriër

saus

schnauzer (hond)

snauwen

 

schouder

schout (controleur)

schouw (boot, haard, inspectie)

schouwspel

scout

sjouwen

spouw (tussen muren)

steenhouwer

stout

stouwen (opbergen, nuttigen)

strijkbout

 

taugé

taupe (bruingrijs)

tautologie

trauma

 

toeschouwer

touw

trouw

tweevoud

 

umlaut (trema)

 

uitjouwen

 

 

vermout (drank)

vermouten (tot mout maken)

verstouwen

voucher

vouwen

vrouw

 

wauwelen

wenkbrauw

 

watjekouw (harde klap)

woud

wouw (roofvogel)

wouwaapje (moerasvogel)

 

 

zoetekauw

 

zout

 


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties