MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 12-04-2024 (niveau 2F)eerdere test 12 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2F hebben de test van 12-04-2024 zo ingevuld:Het is handig als je mij even ........ , zodra je in de trein zit.


1 % (afgerond)appd
6 % (afgerond)apt
1 % (afgerond)apped
92 % (afgerond)appt 

Met 'appen' wordt meestal whatsappen bedoeld: iets via WhatsApp versturen.
Ik app, hij appt, ik appte gisteren, ik heb geappt.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.We zijn ........ vertraagd doordat we in een file zijn beland.


7 % (afgerond)enigsinds
33 % (afgerond)enigzins
59 % (afgerond)enigszins 
1 % (afgerond)enigsins

Het woord 'enigszins' schrijf je met sz en zonder d.
Zie ook de pagina onmiddellijk.De bewaker van de fietsenstalling verricht ook ........ .


2 % (afgerond)reparatie's
98 % (afgerond)reparaties 

Het meervoud 'reparaties' krijgt geen apostrof, omdat dit niet nodig is voor de uitspraak.
Zie ook de pagina opa's, acties, cafés.Er zitten veel ........ in de feestcommissie.


25 % (afgerond)creativelingen
7 % (afgerond)kreatievelingen
4 % (afgerond)kreativelingen
64 % (afgerond)creatievelingen 

Het woord 'creatievelingen' is afgeleid van 'creatief'.

Net als bij 'lief' - 'lievelingen' verandert de ie niet in een i.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers