MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 17-06-2024 (niveau 1F)eerdere test 17 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1F hebben de test van 17-06-2024 zo ingevuld:De patiënt ........ netjes op de deur.


1 % (afgerond)klopdt
99 % (afgerond)klopt 
klopd
klop

Het werkwoord is 'kloppen', de ik-vorm is 'klop'. De ik-vorm + t = klopt.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Het water ........ vorige week over de kade.


97 % (afgerond)klotste 
3 % (afgerond)klotsde

Het woord 'klotste' is verleden tijd van 'klotsen'. Omdat de s een medeklinker in 't kofschip is, krijgt dit werkwoord 'te' achter de ik-vorm.
Zie ook de pagina verleden tijd.Alle ........ sloegen tegelijk twaalf uur.


klookken
3 % (afgerond)kloken
klooken
96 % (afgerond)klokken 

Als het enkelvoud een korte klinker (a, e, i, o, u) heeft in de laatste lettergreep met daarachter één medeklinker, komt er in het meervoud vaak een medeklinker bij om de klank van die klinker kort te houden:
klok - klokken.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Mijn broer ........ heel goed goochelen.


1 % (afgerond)ken
1 % (afgerond)kant
96 % (afgerond)kan 
1 % (afgerond)kun

Kennen is weten, kunnen is doen.

kunnen:
ik kan, jij kunt (of kan), hij kan, wij kunnen
Zie ook de pagina kennen, kunnen.TOTAALRESULTAAT:
97% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers