MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 21-09-2020 (niveau 1)geen eerdere test beschikbaar 21 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 21-09-2020 zo ingevuld:Jij ........ maar met zo'n tante!


2 % (afgerond)bofdt
2 % (afgerond)bofd
96 % (afgerond)boft 

Het woord 'boft' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (jij). Het woord 'boffen' wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt'.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.De eekhoorn nam de nootjes mee en ........ ze op in de boom.


90 % (afgerond)peuzelde 
2 % (afgerond)peuzlede
4 % (afgerond)peuzeldde
4 % (afgerond)peuzelden

Het werkwoord is '(op)peuzelen', de ik-vorm is 'peuzel'.
De verleden tijd enkelvoud is peuzel + de = peuzelde.
Zie ook de pagina verleden tijd.In het weekend rijden er minder ........ dan op werkdagen.


97 % (afgerond)bussen 
buusen
buussen
2 % (afgerond)busen

Als het enkelvoud een korte klinker (a, e, i, o, u) heeft in de laatste lettergreep met daarachter één medeklinker, komt er in het meervoud vaak een medeklinker bij om de klank van die klinker kort te houden:
bus - bussen.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Achter de huizen is een ........ park.


12 % (afgerond)prachtige
88 % (afgerond)prachtig 

'Park' is een het-woord: het park.
Een bijvoeglijk naamwoord krijgt geen e aan het eind als het voor een het-woord staat en 'het' is weggelaten of vervangen door 'een' of een onbepaald voornaamwoord.

In andere gevallen komt er wel een e aan het eind: het prachtige park, een prachtige boom.
Zie ook de pagina zwart of zwarte.TOTAALRESULTAAT:
93% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers