MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 13-06-2024 (niveau 2F)eerdere test 13 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2F hebben de test van 13-06-2024 zo ingevuld:Toen wij na de voorstelling naar huis wilden gaan, moesten we wel heel lang ........ bij de garderobe.


90 % (afgerond)wachten 
10 % (afgerond)wachtten

Het werkwoord 'wachten' hoort niet bij 'we' en is geen verleden tijd, maar het hele werkwoord. Het wordt voorafgegaan door het hulpwerkwoord 'moesten', dat wel bij 'we' hoort.

Controle: het werkwoord 'wachten' verandert niet als je 'we' in 'ik' verandert:
Toen ik na de voorstelling naar huis wilde gaan, moest ik wel heel lang wachten bij de garderobe.
Zie ook de pagina meervoud maken.De conducteur stond met iets ........ benen stevig in het gangpad.


83 % (afgerond)gespreide 
17 % (afgerond)gespreidde

Het woord 'gespreide' heeft de functie van een bijvoeglijk naamwoord, zoals 'brede' of 'harde'. Er is geen reden voor een extra d.
Zie ook de pagina het verwoeste huis.Jij en ik krijgen zakgeld van vader. Vader geeft mij evenveel zakgeld ........ .


5 % (afgerond)dan jij
8 % (afgerond)dan jou
26 % (afgerond)als jij
61 % (afgerond)als jou 

Het juiste antwoord is hier 'als jou'. Dat zie je als je de zin aanvult met woorden uit het eerste deel: Vader geeft mij evenveel zakgeld als vader jou geeft. Als je in deze zin 'als jij' zegt, zou dat betekenen dat de persoon die aangesproken wordt met 'jij' ook zakgeld geeft, net als vader. En dat is niet het geval, blijkt uit de eerste zin.
Zie ook de pagina ik, mij, hij, hem.Er is een nieuw ........ ontwikkeld om griep te bestrijden.


faxin
92 % (afgerond)vaccin 
7 % (afgerond)vacin
faccin

Het woord 'vaccin' komt uit het Frans.
Zie ook de pagina alcohol en karamel.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers