MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 12-06-2024 (niveau 2F)eerdere test 12 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2F hebben de test van 12-06-2024 zo ingevuld:Wie ........ er meer dan honderd euro?


85 % (afgerond)biedt 
biet
15 % (afgerond)bied

Het hele werkwoord is 'bieden'. Het woord 'biedt' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (wie) en verandert mee als je er meervoud van maakt: welke mensen bieden? Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, wie tilt', dus de ik-vorm + t is het juiste antwoord.
Zie ook de pagina d of dt.Ik was altijd dol op ........ , ook al maakte ik ze nooit foutloos.


82 % (afgerond)dictees 
13 % (afgerond)dictee's
1 % (afgerond)diktee's
5 % (afgerond)diktees

Dictee (met een c) krijgt in het meervoud geen apostrof, omdat de ee-klank niet verandert als je de s eraan vastplakt.
Zie ook de pagina opa's, acties, cafés.De ........ vindt plaats op vrijdagmiddag.


57 % (afgerond)diploma-uitreiking 
25 % (afgerond)diploma uitreiking
1 % (afgerond)diplomaüitreiking
17 % (afgerond)diplomauitreiking

Samenstellingen van Nederlandse woorden schrijf je zonder spatie. Er staat wel een streepje tussen de a en de u, omdat deze twee klinkers botsen. Zonder streepje zou je ze samen kunnen opvatten als 'au'.
Zie ook de pagina rodewijnglazen.Moet je nou ........ zo schreeuwen? Iedereen kan het horen.


28 % (afgerond)per se 
44 % (afgerond)per sé
12 % (afgerond)persee
15 % (afgerond)perse

De uitdrukking 'per se' (spreek uit als per see) komt uit het Latijn (per se = vanzelf) en wordt met twee woorden, zonder accent geschreven.

De alternatieve schrijfwijze 'persé' raakt ook ingeburgerd, hoewel het niet de officiële spelling is.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers