MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 10-06-2024 (niveau 1F)geen eerdere test beschikbaar 10 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1F hebben de test van 10-06-2024 zo ingevuld:De zon ........ langer in de zomer.


1 % (afgerond)schijnd
98 % (afgerond)schijnt 
1 % (afgerond)schijndt
schijn

Het hele werkwoord is 'schijnen'. Je schrijft de ik-vorm + t.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.De boze man ........ als een paard.


83 % (afgerond)brieste 
17 % (afgerond)briesde

Het woord 'brieste' is verleden tijd van 'briesen'. Omdat de s een medeklinker in 't kofschip is, krijgt dit werkwoord 'te' achter de ik-vorm.
Zie ook de pagina verleden tijd.Spelling en grammatica zijn verschillende ........ .


92 % (afgerond)begrippen 
5 % (afgerond)begripen
1 % (afgerond)begriippen
2 % (afgerond)begriipen

Als het enkelvoud een korte klinker (a, e, i, o, u) heeft in de laatste lettergreep met daarachter één medeklinker, komt er in het meervoud vaak een medeklinker bij om de klank van die klinker kort te houden:
begrip - begrippen.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.De beer heeft een warme ........ .


98 % (afgerond)vacht 
2 % (afgerond)vagt
1 % (afgerond)vaght

Je hoort 'gt' maar je schrijft 'cht'.
Zie ook de pagina luisterwoorden.TOTAALRESULTAAT:
93% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers