MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 18-05-2022 (niveau 1)eerdere test 18 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 18-05-2022 zo ingevuld:Mijn moeder ........ vijf minuten geleden dat we gaan eten.


1 % (afgerond)roepde
92 % (afgerond)riep 
3 % (afgerond)riept
3 % (afgerond)roepte

De klinker van 'roepen' verandert in de verleden tijd: 'roept' wordt 'riep'.
Zie ook de pagina sterke werkwoorden......... boodschappen mogen in het winkelwagentje blijven staan.


3 % (afgerond)Zwaare
2 % (afgerond)Zwaar
94 % (afgerond)Zware 

Bij een de-woord schrijf je een e aan het eind van het bijvoeglijk naamwoord (de zware boodschappen), ook als 'de' wordt weggelaten.
Zie ook de pagina zwart of zwarte.De patiŽnt ........ netjes op de deur.


klopd
1 % (afgerond)klop
99 % (afgerond)klopt 
klopdt

Het werkwoord is 'kloppen', de ik-vorm is 'klop'. De ik-vorm + t = klopt.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Wij hebben nieuwe ramen met ........ kozijnen.


4 % (afgerond)kunstof
3 % (afgerond)kunsstof
90 % (afgerond)kunststof 
2 % (afgerond)kunsttof

Het woord 'kunststof' wordt weleens fout geschreven, omdat meestal niet elke letter goed wordt uitgesproken.
Zie ook de pagina tandpasta, zakdoek.TOTAALRESULTAAT:
94% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers