MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 16-05-2022 (niveau 1)geen eerdere test beschikbaar 16 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 16-05-2022 zo ingevuld:Deze plant ........ een keer per jaar met een mooie bloem.


2 % (afgerond)bloedt
3 % (afgerond)bloeidt
95 % (afgerond)bloeit 
1 % (afgerond)bloei

Het woord 'bloeit' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (deze plant). Het werkwoord 'bloeien' wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt'.
Dus: bloei + t = bloeit.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Jan en Jaap ........ van plaats op de tribune.


4 % (afgerond)rolen
2 % (afgerond)roolden
95 % (afgerond)ruilden 

'Ruilen' wordt 'ruilden' in de verleden tijd.
Zie ook de pagina verleden tijd.Wij zagen hoe de olifant vijf hele ........ verslond.


1 % (afgerond)brodden
7 % (afgerond)brooden
90 % (afgerond)broden 
2 % (afgerond)broodden

Als het enkelvoud een lange klinker (aa, ee, oo, uu) heeft in de laatste lettergreep met daarachter één medeklinker, verdwijnt in het meervoud een van die klinkers:
brood - broden.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Je hoeft niet te ........ : ik ben het maar.


1 % (afgerond)srikken
99 % (afgerond)schrikken 
sgrikken

Je hoort misschien 'sr' aan het begin van het woord, maar je schrijft 'schr'.
Zie ook de pagina luisterwoorden.TOTAALRESULTAAT:
95% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers