in samenwerking met 
Noordhoff 0 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 23-01-2020 (niveau 3)eerdere test 23 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 23-01-2020 zo ingevuld:Ik heb na mijn studie tien jaar ........ .


25 % (afgerond)gefreelanced
6 % (afgerond)gefreelanst
2 % (afgerond)gefreelansd
67 % (afgerond)gefreelancet 

Het woord 'gefreelancet' is voltooid deelwoord van 'freelancen'. Hoewel het oorspronkelijk een Engels woord is, geldt in het Nederlands de regel van 't kofschip. De sisklank van 'freelancen' wordt behandeld alsof het een s is. Daarom komt er een t achter de ik-vorm: ge + freelance + t.
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Omdat zorgvuldigheid belangrijk is ........ , dringt de motie daarop aan.


56 % (afgerond)in deze
44 % (afgerond)in dezen 

'In dezen' is een vaste uitdrukking en heeft een n aan het eind. Het betekent: op dit punt, in verband hiermee.
Zie ook de pagina te allen tijde.Als ik later groot ........ , ben ik langer klein.


95 % (afgerond)word 
5 % (afgerond)wordt

In deze bijna filosofische spreuk van Sodimitriop moet 'word' zonder t geschreven worden, want het hoort bij 'ik': ik word (zonder t) net als 'ik loop'.
Zie ook de pagina d of dt.Hoe ........ gebruik je de auto?


verquent
2 % (afgerond)frekwent
97 % (afgerond)frequent 
verkwent

Het woord 'frequent' heeft een f aan het begin en 'qu' in het midden. Het is overgenomen van het Franse 'frťquent' en het Latijnse 'frequens'.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties