in samenwerking met 
Noordhoff 163924 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-01-2020 (niveau 1)geen eerdere test beschikbaar 13 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 13-01-2020 zo ingevuld:Deze scanner ........ de echtheid van het papiergeld.


14 % (afgerond)controleerd
83 % (afgerond)controleert 
3 % (afgerond)controleerdt

Het woord 'controleert' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (deze scanner). Het werkwoord 'controleren' wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt'. De ik-vorm is 'controleer', dus ik-vorm + t = controleert.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.De schrijver ........ vroeger veel verzen over de zee.


19 % (afgerond)dichte
80 % (afgerond)dichtte 
1 % (afgerond)digtte
1 % (afgerond)digte

Het woord 'dichtte' is verleden tijd van 'dichten' (gedichten schrijven).
De ik-vorm eindigt al op een t. Daar komt in de verleden tijd 'te' bij. Daarom zie je tt in het woord.
Zie ook de pagina verleden tijd.Wij zagen hoe de olifant vijf hele ........ verslond.


2 % (afgerond)brodden
82 % (afgerond)broden 
4 % (afgerond)broodden
12 % (afgerond)brooden

Als het enkelvoud een lange klinker (aa, ee, oo, uu) heeft in de laatste lettergreep met daarachter ťťn medeklinker, verdwijnt in het meervoud een van die klinkers:
brood - broden.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Kun je me dat ........ boek aangeven?


3 % (afgerond)roode
92 % (afgerond)rode 
5 % (afgerond)rood

Bij een het-woord schrijf je een e aan het eind van het bijvoeglijk naamwoord (het rode boek). Die e verdwijnt als er 'een' voor staat: een rood boek.
Zie ook de pagina zwart of zwarte.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  Beter Bijbel  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties