in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Twijfelwoorden | jou of jouw

Wat is het verschil tussen 'jou' en 'jouw'?

In deze zinnen staan 'jou' en 'jouw' op de goede manier:

  • Henk zet jou op de lijst.
  • Henk zet jouw gegevens op de lijst.
     
  • Is deze fiets van jou of van hem?
  • Is deze fiets van jouw vader of van zijn vader?

En dit kan allebei, maar betekent iets anders:

  • Is het boek van jou of zijn vader? (= van jou of van zijn vader)
  • Is het boek van jouw of zijn vader? (= van jouw vader of van zijn vader)

 

TIP!

Verander het woord eens in 'mij' of 'mijn'. jou = mij en jouw = mijn.

 

De woorden 'mijn' en 'jouw' zijn bezittelijke voornaamwoorden.

Er staat altijd een woord achter voor iets waar ik of jij de eigenaar van zijn.

 

De woorden 'mij' en 'jou' zijn persoonlijke voornaamwoorden.

 


Vaktermen

Hoewel deze website alles graag uitlegt met zo weinig mogelijk vaktermen, noemen we voor de fijnproevers soms even een begrip van de schoolmethode.

 

BEZITTELIJK VOORNAAMWOORD = een woord dat aangeeft wie de eigenaar is van hetgeen erachter staat. Bijvoorbeeld:

mijn tas, jouw fiets, zijn huis, haar jas, ons vee, onze kast, jullie straat, hun school.

 

PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD = een woord waarmee een persoon bedoeld wordt.

Bijvoorbeeld: ik, jij, hij, u, wij, jullie, zij, mij, jou, hem, haar, ons, hen en in sommige gevallen hun.

 

ONBEPAALD VOORNAAMWOORD = een woord waarmee iets of iemand bedoeld wordt zonder precies aan te geven wat of wie. 

Een onbepaald voornaamwoord kan hoofdpersoon van de zin zijn. Het wordt dan zelfstandig gebruikt. Bijvoorbeeld: wie, iets, niemand, wat, iedereen, velen.

Een onbepaald voornaamwoord kan ook niet-zelfstandig gebruikt worden. Dan is het meer een soort bijvoeglijk naamwoord. Bijvoorbeeld: iedere burger, geen mens, alle kinderen.

 


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties