in samenwerking met 
Noordhoff 151986 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Stijl | vaste uitdrukkingen

Bepaalde uitdrukkingen bestaan uit vaste combinaties van bijvoorbeeld een werkwoord en een voorzetsel. Hieronder vind je slechts een paar voorbeelden. Heb je suggesties voor deze lijst? Laat het ons weten.

 

 • aansluiten op (iets anders, bijv. een andere weg)
 • aanstalten maken = zich voorbereiden om ergens aan te beginnen
 • aanstellen als = (iemand) benoemen tot
 • afslaan naar = in een bepaalde richting de hoek om gaan, de weg verlaten
   
 • benoemen tot (directeur, voorzitter, enz.)
 • bezwijken aan (verwondingen)
 • bezwijken onder (een last)
 • bezwijken voor (een verleiding)
   
 • contact opnemen met (iemand)
   
 • dag en nacht
 • dat raakt kant noch wal = dat slaat helemaal nergens op
 • deel uitmaken van = onderdeel zijn van
 • dienst-na-verkoop (Belgisch-Nederlands voor klantenservice)
  Van Dale: dienst na verkoop
 • door schade en schande wijs worden = uit ervaring leren
   
 • een beroep doen op (iemand, een instelling, enz.) = hulp inroepen
 • een gevecht op leven en dood = een zwaar, bloedig gevecht
 • een wet van Meden en Perzen = een regel waaraan niets te veranderen valt
 • een zaak van leven of dood = een zaak van levensbelang
   
 • iemand in de pan hakken = volledig verslaan
   
 • maar niet voordat = nadat, maar eerst
 • maar niet dan nadat = nadat, maar eerst (niets anders dan nadat)
 • meewerken aan (een project, een onderzoek, enz.)
 • meewerken met (een persoon)
   
 • op je/zijn/haar hoede zijn voor = voorbereid zijn op (gevaar, iets onverwachts)
 • opening van zaken geven = inlichtingen geven over de ware stand van zaken
 • ophanden zijn (ook: op handen zijn) = te gebeuren staan
 • over/voor het voetlicht treden/brengen = verschijnen, presenteren
 • overstappen op (een andere trein, plan B, enz.)
 • overtuigen van (je gelijk, de waarheid, enz.)
 • op zoek = bezig met zoeken
   
 • part noch deel hebben aan = niets te maken hebben met
 • per ongeluk = niet opzettelijk
   
 • te binnen schieten
 • te pas en te onpas = ongeacht of het van toepassing is
 • terugkomen op (eerdere uitspraken) = herzien, bijstellen
 • terugkomen van (van een besluit) = afzien van, het laten varen
 • tot nader order = voorlopig
   
 • uitroepen tot (winnaar, zakenvrouw van het jaar, enz.)
   
 • vertellen aan / vertellen tegen
 • een visie op (iets) = een mening, ideeën over (iets)
 • vol goede moed
 • voor een appel en een ei = heel goedkoop
 • voor hetzelfde geld = evengoed
    
 • zij het = al is het
   

 

 


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Taaltest VertrekNL  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties