in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Stijl | formeel en ouderwets

Beter Spellen is een voorstander van eenvoudig taalgebruik. Gebruik geen moeilijke, formele woorden. Niet bij het spreken en niet bij het schrijven. Vooral woordvoerders van politie, brandweer en spoorwegen gebruiken vaak onnodig moeilijke taal, maar ook heel gewone mensen kunnen ouderwetse woorden gebruiken, misschien omdat ze het vroeger zo geleerd hebben of doen ze het omdat ze belangrijk willen lijken?

 

Hier volgt een overzicht van oubollige uitdrukkingen met daarachter hoe je het in normaal Nederlands zou kunnen zeggen. Vaak wordt de zin niet alleen duidelijker, maar ook korter:

 • een vraag aangaande - een vraag over
 • we zullen aanstonds vertrekken - we vertrekken bijna
 • ouders alsmede hun kinderen - ouders en hun kinderen
 • behoudens enkele wijzigingen - op enkele wijzigingen na
 • blijkens de uitleg - zoals blijkt uit de uitleg
 • bekant (of bijkans) uitgehongerd - zo goed als uitgehongerd
 • ik moet u derhalve bekeuren - ik moet u daarom bekeuren
 • dienaangaande - wat dat betreft
 • doch - echter / maar
 • u dient te wachten - u moet wachten / even wachten alstublieft
 • edoch - maar
 • ergo - dus
 • de bel functioneert niet - de bel doet het niet / is stuk
 • hetwelk mij verteld is - wat mij verteld is
 • wat weet u hieromtrent - wat weet u over deze zaak
 • het is ietwat onduidelijk - het is een beetje onduidelijk
 • het hele gezin is ziek, vader incluis - inclusief vader
 • inzake - over, m.b.t.
 • meestentijds - meestal
 • middels - door middel van
 • nimmer - nooit
 • ofschoon - hoewel
 • je krijgt dit om niet toegestuurd - je krijgt dit gratis toegestuurd
 • onderwijl - inmiddels
 • u bent reeds ingeschreven - u bent al ingeschreven
 • somtijds - soms
 • het is te doen gebruikelijk - het is gebruikelijk
 • telkenmale - telkens, steeds
 • ten enenmale onmogelijk - volstrekt, geheel en al onmogelijk
 • ten tweeden male - voor de tweede keer
 • wij zijn ter plaatse (gegaan) - wij zijn er(heen gegaan)
 • terugkoppeling - antwoord, bevestiging
 • veelal - vaak
 • we zullen veilig krijgen - we krijgen toestemming om te vertrekken (NS-jargon*)
 • wederom is er een jaar voorbij - er is weer een jaar voorbij
 • de taxi welke vertrekt - de taxi die vertrekt
 • ik ben werkzaam bij - ik werk bij
 • ik ben woonachtig in - ik woon in
 • zulks doen zij nooit - zoiets doen zij nooit

* In elke beroepsgroep komen vaktermen voor (jargon). Er is niets op tegen als vakgenoten onderling dit jargon gebruiken, maar spreek tegen buitenstaanders gewonemensentaal.


Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties