MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 13-06-2024 (niveau 1F)eerdere test 13 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1F hebben de test van 13-06-2024 zo ingevuld:Deze plant ........ een keer per jaar met een mooie bloem.


2 % (afgerond)bloedt
2 % (afgerond)bloeidt
1 % (afgerond)bloei
95 % (afgerond)bloeit 

Het woord 'bloeit' hoort bij de hoofdpersoon van de zin (deze plant). Het werkwoord 'bloeien' wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt'.
Dus: bloei + t = bloeit.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Van de ........ brieven zijn er maar twee aangekomen.


95 % (afgerond)verzonden 
2 % (afgerond)verzenden
1 % (afgerond)verzende
2 % (afgerond)verzondden

Het voltooid deelwoord van 'verzenden' is 'verzonden'. Dat woord wordt hier gebruikt als bijvoeglijk naamwoord.
Ook al hoor je de slot-n misschien niet altijd, je schrijft hem wel.
Zie ook de pagina het verwoeste huis.Eline is op de manege bij de ........ .


96 % (afgerond)paarden 
1 % (afgerond)pardden
1 % (afgerond)paardden
2 % (afgerond)parden

Bij veel zelfstandige naamwoorden maak je het meervoud door er 'en' achter te zetten:
paard + en = paarden.
Zie ook de pagina grenzen, kansen.Wij eten elke week een keer ........ , ook in de zomer.


89 % (afgerond)stamppot 
11 % (afgerond)stampot

Het woord 'stamppot' is samengesteld uit twee woorden: stamp + pot.
Er zijn twee p's na elkaar, ook al spreek je die niet allebei apart uit.
Zie ook de pagina tandpasta, zakdoek.TOTAALRESULTAAT:
94% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers