MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 12-06-2024 (niveau 1F)eerdere test 12 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1F hebben de test van 12-06-2024 zo ingevuld:De uitspraak van de minister ........ veel opzien.


4 % (afgerond)baarden
1 % (afgerond)baardden
78 % (afgerond)baarde 
16 % (afgerond)baardde

Het werkwoord is baren, de ik-vorm is baar.
De verleden tijd is ik-vorm + de = baarde.
Zie ook de pagina verleden tijd.Oude gloeilampen worden nu voor een ........ verkocht.


3 % (afgerond)dumbprijs
4 % (afgerond)dumprijs
93 % (afgerond)dumpprijs 

Het woord 'dumpprijs' wordt weleens fout geschreven, omdat niet elke letter wordt uitgesproken.
Zie ook de pagina tandpasta, zakdoek.De beer ........ vervaarlijk.


3 % (afgerond)bromd
94 % (afgerond)bromt 
2 % (afgerond)brompt
brom

Je schrijft de ik-vorm + t. Het werkwoord is 'brommen' en niet 'brompen'.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.De ........ sprong grappig in het rond.


93 % (afgerond)clown 
5 % (afgerond)clouwn
1 % (afgerond)cloun
1 % (afgerond)klown

Het woord 'clown' schrijf je met een c aan het begin en 'ow'. Het is een Engels woord.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
90% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers