MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 10-06-2024 (niveau 3F)geen eerdere test beschikbaar 10 JUN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 10-06-2024 zo ingevuld:Het tussentijdse werkoverleg ........ rust in het team.


schiepte
schaapte
13 % (afgerond)schepte
86 % (afgerond)schiep 

'Scheppen' in de betekenis van 'creƫren' is een sterk werkwoord: scheppen - schiep - geschapen.
Zie ook de pagina sterke werkwoorden.Apple en HTC hebben diverse ........ over patenten tegen elkaar aangespannen.


rechzaken
52 % (afgerond)rechtszaken 
47 % (afgerond)rechtzaken
1 % (afgerond)rechszaken

Het woord 'rechtszaak' heeft een tussen-s, net als 'rechtswinkel', 'rechtsgeschil' en veel andere zelfstandige naamwoorden die met het recht te maken hebben.

Uitzonderingen: rechtbank, rechthuis en rechtkamer.
Zie ook de pagina onmiddellijk.De ........ snappen niets van de poppenkast.


62 % (afgerond)dreumesen 
38 % (afgerond)dreumessen

Het meervoud van 'dreumes' is 'dreumesen'. Het krijgt geen extra s, maar alleen 'en' achter het enkelvoud.
Zie ook de pagina kieviten.De opa van je opa is je ........ .


1 % (afgerond)bed overgrootvader
84 % (afgerond)betovergrootvader 
4 % (afgerond)bet overgrootvader
11 % (afgerond)bedovergrootvader

Op internet staan verschillende verklaringen voor het voorvoegsel 'bet-'.
Een verklaring zegt dat het is afgeleid van 'beter', omdat het een overtreffende trap naar het verleden is bij aanduiding van de stamboom van een familie.

Een andere verklaring zegt dat het komt van 'betten' want als vroeger iemand koorts had, was het de gewoonte dat de overgrootmoeder hem het voorhoofd kwam betten, men noemde haar daarom betovergrootmoeder. De mannelijke variant van die generatie heet dan betovergrootvader.

Hoe dan ook: de klemtoon valt op de eerste lettergreep (bet). Het heeft dan ook niets met betovering te maken. Een streepje is toegestaan: bet-overgrootvader.
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers