MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 17-07-2024 (niveau 3F)eerdere test 17 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 17-07-2024 zo ingevuld:De topvoetballer werd ........ op het vliegveld.


98 % (afgerond)bejubeld 
2 % (afgerond)bejubelt

Het woord 'bejubeld' is voltooid deelwoord van 'bejubelen'. Het verandert niet als je er meervoud van maakt: de voetballers werden bejubeld. Omdat de l geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Er is een ........ aan de school verbonden.


89 % (afgerond)orthopedagoog 
8 % (afgerond)orthopaedagoog
1 % (afgerond)ortopaedagoog
3 % (afgerond)ortopedagoog

Het woord 'orthopedagoog' wordt nogal eens fout gespeld.
Het is samengesteld uit 'ortho' (goed, juist) en 'pedagoog' (opvoedkundige).
Zie ook de pagina onmiddellijk.Ik vind dat een ........ oplossing.


1 % (afgerond)Middelleeuwse
85 % (afgerond)middeleeuwse 
3 % (afgerond)middelleeuwse
11 % (afgerond)Middeleeuwse

Het woord 'middeleeuws' krijgt geen hoofdletter.
Zie ook de pagina Golfoorlog, Hoge Raad.De abonnees ........ een leuke attentie toegestuurd.


3 % (afgerond)word
9 % (afgerond)worden
88 % (afgerond)wordt 

Niet 'de abonnees' maar 'een leuke attentie' is het onderwerp (de hoofdpersoon) van deze zin. Je kunt ook schrijven: aan de abonnees. Dan zie je misschien duidelijker dat 'de abonnees' meewerkend voorwerp is.
Zie ook de pagina De mensen wordt gevraagd.TOTAALRESULTAAT:
90% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers