MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 17-07-2024 (niveau 1F)eerdere test 17 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1F hebben de test van 17-07-2024 zo ingevuld:De dokter zei dat ik kerngezond was en dat ik me alleen maar iets ........ .


76 % (afgerond)inbeeldde 
24 % (afgerond)inbeelde

Het woord 'inbeeldde' is verleden tijd van 'inbeelden'. De ik-vorm (inbeeld) eindigt al op een d. Daar komt in de verleden tijd 'de' bij: inbeeld + de = inbeeldde.
Zie ook de pagina verleden tijd.De ........ van het vliegtuig staat op teletekst.


96 % (afgerond)aankomsttijd 
4 % (afgerond)aankomstijd

Het woord 'aankomsttijd' wordt weleens fout geschreven, omdat niet elke letter wordt uitgesproken. Het is een combinatie van 'aankomst' en 'tijd'.
Zie ook de pagina tandpasta, zakdoek.Wanneer ........ die verhuisauto eindelijk eens in beweging?


komp
99 % (afgerond)komt 
komd
kompt

Het werkwoord is 'komen', de ik-vorm is 'kom'. De ik-vorm + t = komt.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Er ligt een lange ........ over de sloot.


plangk
1 % (afgerond)plan
99 % (afgerond)plank 
plang

Als je goed luistert, klinkt het misschien als 'plangk'. Je schrijft dan niet 'ngk' aan het eind van het woord, maar 'nk'.
Zie ook de pagina luisterwoorden.TOTAALRESULTAAT:
93% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers