MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 19-05-2022 (niveau 3)eerdere test 19 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 19-05-2022 zo ingevuld:Die sjaal ........ niet met deze blouse. Eigenlijk heeft hij nog nooit ergens mee ........ .


10 % (afgerond)matcht - gematched
matchedt - gematched
87 % (afgerond)matcht - gematcht 
2 % (afgerond)matched - gematched

matchen - matchte - gematcht

Het Engelse werkwoord 'to match' (passen bij iets anders) wordt in het Nederlands vervoegd met Nederlandse uitgangen:
ik-vorm + t (matcht)
en omdat 'match' op een sisklank eindigt:
ik-vorm + te (matchte)
ge + ik-vorm + t (gematcht)
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.Denk eraan: je moet ........ een identificatiebewijs bij je dragen.


35 % (afgerond)ten allen tijde
47 % (afgerond)te allen tijde 
14 % (afgerond)ten allen tijden
5 % (afgerond)te aller tijden

'Te allen tijde' is een versteende uitdrukking, die je altijd zo moet schrijven. Of schrijf gewoon 'altijd'.
Zie ook de pagina te allen tijde.Dat mij dit nou op maandagochtend ........ !


11 % (afgerond)gebeurd
89 % (afgerond)gebeurt 

Het hele werkwoord is 'gebeuren'. Het woord 'gebeurt' hoort bij de hoofdpersoon van het tweede deel van de zin (dit) en verandert als je er meervoud van maakt: dat mij deze dingen gebeuren. Het woord wordt vervoegd zoals 'ik til, hij tilt' en krijgt dus een t.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.Op de drukke markt klinkt een ........ van geluiden.


22 % (afgerond)kakefonie
43 % (afgerond)kakafonie
2 % (afgerond)kacofonie
33 % (afgerond)kakofonie 

Dit woord komt van het Griekse woord kakophonia (lelijk geluid) en is het tegenovergestelde van symfonie (samenklank, harmonisch geheel).
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
64% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers