MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 18-05-2022 (niveau 3)eerdere test 18 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 18-05-2022 zo ingevuld:Ik ben door een coach ........ om mee te spelen in zijn team.


5 % (afgerond)benadert
95 % (afgerond)benaderd 

Het woord 'benaderd' is voltooid deelwoord van 'benaderen'. Het verandert niet als je overal meervoud van maakt: wij zijn door coaches benaderd. Omdat de r geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Het teken '&' heet een ........ .


26 % (afgerond)ampersand 
20 % (afgerond)anpersant
4 % (afgerond)anpersand
51 % (afgerond)ampersant

De term 'ampersand', die vaak gebruikt wordt om 'en' aan te duiden (B&B, C&A), komt uit het Engels. In het Engels is het ontstaan uit een samentrekking van 'and per se and' (= het teken '&' zelf is 'en'), een regeltje dat vroeger opgedreund werd om het teken te leren.
Zie ook de pagina onmiddellijk.Dit schilderij is een echte ........ .


12 % (afgerond)rembrandt
88 % (afgerond)Rembrandt 

Het woord 'Rembrandt' krijgt een hoofdletter, omdat het schilderij door Rembrandt gemaakt is.
Zie ook de pagina Rembrandt, freudiaans.Wij zijn benieuwd of de minister een visie heeft ........ het handelen van de politie.


74 % (afgerond)op 
1 % (afgerond)van
24 % (afgerond)over
1 % (afgerond)in

Bij 'visie' hoort 'op'.
Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers