MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 17-05-2022 (niveau 3)eerdere test 17 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 17-05-2022 zo ingevuld:Bakkers moeten vaak vroeg opstaan. De ........ staan al om vier uur in de bakkerij.


53 % (afgerond)meesten
47 % (afgerond)meeste 

Je schrijft 'meeste' zonder n, omdat je het woord 'bakkers' uit de eerste zin zou kunnen invullen: de meeste (bakkers) staan al om vier uur in de bakkerij.
'De meesten' (met n) betekent 'de meeste mensen in het algemeen'.

Deze regel geldt voor veel woorden (enkele, weinige, andere).
Voor 'alle(n)' en 'beide(n)' geldt een andere regel.
Zie ook de pagina beide(n), alle(n).Zij is een ........ persoon en uitermate gevoelig voor indrukken.


82 % (afgerond)fijnbesnaard 
9 % (afgerond)fijnbesnaart
2 % (afgerond)fijn besnaart
7 % (afgerond)fijn besnaard

fijnbesnaard = met een verfijnd gevoelsleven
Zie ook de pagina onmiddellijk.Wij hebben vanochtend heerlijk ........ .


4 % (afgerond)gebrunched
3 % (afgerond)gebrunchet
89 % (afgerond)gebruncht 
4 % (afgerond)gebrunchd

Het woord 'gebruncht' is voltooid deelwoord van 'brunchen'.
Hoewel het oorspronkelijk een Engels woord is, geldt in het Nederlands de regel van 't kofschip. De sisklank sj van van 'brunch' is reden voor een t:
ge + brunch + t
Zie ook de pagina gefaxt, gepland.We komen graag in dit café, vanwege de sfeer, het eten en, ........ , het bier.


1 % (afgerond)last but not liest
last but not liesed
2 % (afgerond)last but not leased
97 % (afgerond)last but not least 

De Engelse uitdrukking 'last but not least' (de laatste maar niet de minste) staat in Van Dale en het Groene Boekje. In Nederlandse zinnen wordt deze Engelse uitdrukking vaak gebruikt.

(Engels) leased = (Nederlands) geleased / geleaset, van 'leasen': zaken voor langere tijd (ver)huren.

De schrijfwijze 'last but not liest' is te zien op een Duitse spotprent, waar alle mensen in een wachtrij staan te lezen, behalve de achterste persoon, die leest niet (Duits: er liest nicht).
Zie ook de pagina onmiddellijk.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers