MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 17-05-2022 (niveau 2)eerdere test 17 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 17-05-2022 zo ingevuld:Vroeger ........ Nederland aan Frankrijk.


23 % (afgerond)grenste
77 % (afgerond)grensde 

Het woord 'grensde' is verleden tijd van 'grenzen' (met een z). Omdat de z geen medeklinker in 't kofschip is, krijgt dit werkwoord 'de' achter de ik-vorm.

(Op het eiland Sint Maarten grenst Nederland nog steeds aan Frankrijk, merkte een slimme deelnemer op. Bob, bedankt.)
Zie ook de pagina verleden tijd.De talentenjacht ontaardde in ........ .


4 % (afgerond)massa histerie
18 % (afgerond)massa hysterie
70 % (afgerond)massahysterie 
8 % (afgerond)massahisterie

'Massahysterie' is één woord. Na de h komt een y. Het woord 'hysterie' is afkomstig van het Griekse 'hystera' (baarmoeder), omdat men vroeger dacht dat 'hysterie' veroorzaakt werd door een baarmoederziekte.
Zie ook de pagina onmiddellijk.De plaatsnaam wil me maar niet ........ .


16 % (afgerond)tebinnenschieten
36 % (afgerond)te binnenschieten
40 % (afgerond)te binnen schieten 
8 % (afgerond)tebinnen schieten

'Te binnen schieten' is een vaste uitdrukking.
Zie ook de pagina vaste uitdrukkingen.Caesar wordt vaak ........ .


88 % (afgerond)geciteerd 
12 % (afgerond)geciteert

Het woord 'geciteerd' is voltooid deelwoord van 'citeren'. Omdat de r geen medeklinker in 't kofschip is, eindigt het voltooid deelwoord op een d.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.TOTAALRESULTAAT:
69% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers