MOB-versie | Naar grote versie

Antwoorden van 17-05-2022 (niveau 1)eerdere test 17 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 17-05-2022 zo ingevuld:We hebben een vliegvakantie ........ .


2 % (afgerond)geboekd
98 % (afgerond)geboekt 
1 % (afgerond)geboek

Het hele werkwoord is 'boeken'.
Je schrijft ge + ik-vorm + t. Het is een t, omdat de k in 't kofschip zit.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.Mijn jas ........ aan de deurknop.


1 % (afgerond)hang
1 % (afgerond)hankt
hank
97 % (afgerond)hangt 

Het werkwoord is 'hangen', de ik-vorm is 'hang'. De ik-vorm + t = hangt.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.De polder is afgesloten met een ........ .


2 % (afgerond)afsluiddijk
1 % (afgerond)afsluidijk
97 % (afgerond)afsluitdijk 

Het woord 'afsluitdijk' bestaat uit 'afsluit + dijk'.
De dijk aan de noordkant van het IJsselmeer heet Afsluitdijk (met hoofdletter).
Zie ook de pagina tandpasta, zakdoek.In Noorwegen is een groot ........ .


2 % (afgerond)stuw meer
98 % (afgerond)stuwmeer 

Je schrijft de twee woorden aan elkaar. Je hoort maar één klemtoon.
Zie ook de pagina rodewijnglazen.TOTAALRESULTAAT:
98% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers