MOB-versie | Naar grote versie

zoals bijvoorbeeld

Pas op voor onnodige verdubbelingen in een zin. De volgende woorden betekenen ongeveer hetzelfde:

  • bijvoorbeeld (bijv.)
  • zoals
  • onder andere (o.a.)
  • enzovoort (enz.)
  • et cetera (etc.)
  • en dergelijke (e.d.)

In de volgende zin kun je heel veel van die woorden weglaten, omdat je met één zo'n woord al aangeeft dat je een paar voorbeelden noemt:

  • We doen leuke dingen op school, zoals o.a. bijvoorbeeld zingen, dansen en dergelijke, toneelspelen, enzovoort.

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers