in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-05-2024 (niveau 3F)



eerdere test 22 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3F hebben de test van 22-05-2024 zo ingevuld:



De radio-ontvangst is hier erg ........ .


96 % (afgerond)beroerd 
4 % (afgerond)beroert

Het woord 'beroerd' heeft geen werkwoordfunctie in deze zin en wordt op dezelfde manier geschreven als het voltooid deelwoord van 'beroeren'.
Zie ook de pagina voltooid deelwoord.



Ik heb een ........ hekel aan spinazie.


37 % (afgerond)hardgrondige
63 % (afgerond)hartgrondige 

Het woord 'hartgrondig' schrijf je met een t, want het komt uit de grond van je hart.
Zie ook de pagina onmiddellijk.



Jij zit de hele dag binnen. Ik heb ........ nog gefietst.


91 % (afgerond)tenminste 
9 % (afgerond)ten minste

Het antwoord is 'tenminste' (zonder spatie), want het betekent hier 'in elk geval' en heeft niets met een hoeveelheid te maken.
Zie ook de pagina te veel, ten minste.



De sollicitanten ........ een formulier overhandigd om in te vullen.


7 % (afgerond)worden
91 % (afgerond)wordt 
2 % (afgerond)word

Niet 'de sollicitanten' maar 'een formulier' is het onderwerp (de hoofdpersoon) van deze zin. Je kunt ook schrijven: aan de sollicitanten. Dan zie je misschien duidelijker dat 'de sollicitanten' meewerkend voorwerp is.
Zie ook de pagina De mensen wordt gevraagd.



TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)






Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties